Kunstconstructie
Open menu

STERKE VERHALEN een mobiele tentoonstelling

Voor een kunstcentrum in het oosten van het land ontwerpen we een mobiele unit om erfgoed tentoonstellingen dichter bij het publiek te brengen.

Erfgoedinstellingen in de regio willen hun collectie in het kader van educatie en participatie meer op locatie laten zien. Door kleine, tijdelijke mini-exposities in te richten rondom een bepaald thema wordt erfgoed toegankelijker gemaakt en wordt het dichter bij de burgers van alle leeftijden (met name kinderen, jongeren en senioren) gebracht.

Hiervoor ontwikkelen wij een systeem dat het mogelijk maakt zo’n tentoonstelling op locatie in te richten. Niet alleen om objecten en informatie van de bekende erfgoedpartners te tonen, maar ook om een wisselwerking met de verschillende doelgroepen te stimuleren.

De vijf elementen van STERKE VERHALEN komen op hun sterke poten naar binnen gelopen om een verhaal vertellen. Verhalen over erfgoed. Ze zijn er tijdelijk en lopen naar verloop van tijd door naar de volgende locatie om weer een ander verhaal te vertellen.
Van een afstand lijken ze met elkaar te praten, van dichtbij vertellen ze het verhaal aan de bezoekers die zijn komen kijken en luisteren.
STERKE VERHALEN is een modulair systeem en bestaat uit een 5-tal elementen waarmee je zelf een tentoonstelling kunt samenstellen. Zo kun je inspelen op twee zaken die elke keer anders zijn: de grootte van de ruimte waar de tentoonstelling komt te staan en de omvang van het tentoongestelde zelf. De verschillende elementen zijn een blok, een tafelvitrine, een sokkel (een dichte tafelvitrine), een wand en een aankondigingsbord voor bij de ingang.
Door de vormentaal en de kleur zwart vormen de vijf elementen samen een familie. Zij vertegenwoordigen de gezamenlijkheid van dit project. Dit zou nog versterkt kunnen worden door de titel van het project op elk element terug te laten komen. Om de deelnemende organisaties individueel tot hun recht te laten komen in eigen vormgeving en huisstijl is er de tentoonstelling zelf. Er is ruimte om panelen (beeld en tekst) op te hangen en voor 3D voorwerpen in de vitrines en op de sokkel. Op de panelen kan iedereen zijn eigen prints in eigen huisstijl bevestigen

Het Erfgoed Informatiepunt wordt in april opgeleverd en in mei gebruik genomen door Museum Staal in Almen.

Opdrachtgever: Muzehof, Zutphen