Kunstconstructie
Open menu

Tentoonstelling ruimtelijk kunstwerk Zomer Expo

Rolling Together

Tentoonstelling ruimtelijk kunstwerk Rolling Together 2
Tentoonstelling ruimtelijk kunstwerk Rolling Together 3
Tentoonstelling ruimtelijk kunstwerk Rolling Together 4

Rolling Together stelt mensen in staat om op speelse wijze, letterlijk en figuurlijk, te kijken naar wie zij zijn en welke rol zij vervullen binnen een samenwerking. Wat de ene mens doet, beslist en uitvoert heeft direct (fysiek) gevolg voor andere mensen. En wat een ander doet heeft andersom ook invloed op jezelf .Voel hoe open je ten opzichte van anderen staat in je afwegingen, gesprekken en samenwerking.

Rolling Together was van 4 oktober t/m 14 januari 2019 te zien bij Tetem, Enschede. En van 20 juli t/m 18 augustus 2019 bij kunstroute Open Stal, Oldeberkoop.

Daar waar je nog nooit geweest bent

Daar waar je nog nooit geweest bent is nieuw, is onbekend. Er is nog geen beeld van en er zijn nog geen woorden voor. Je bent er tenslotte nog nooit geweest. Het maakt niet uit of het fysiek is, een land waar je nog nooit geweest bent, een nieuwe situatie in je verder vertrouwde omgeving. Of in gedachten, op een andere manier over zaken denken, waarvan je het idee hebt dat ze altijd zo waren, je kunt je nauwelijks voorstellen dat ze kunnen veranderen. Want hoe dan? Hoe ziet de nieuwe situatie er dan uit? En wordt het er wel beter van? Want alles is dan mogelijk. Nu weet je tenminste wat je hebt, waar je aan toe bent.

Maar binnen alles wat mogelijk is liggen juist de kansen voor verbetering, oplossingen voor bestaande problemen, nieuwe ideeën. Dit geeft nieuwe energie waardoor iedereen zin heeft om te omarmen wat er samen bedacht is. Het is daar waar je nooit gaat komen als je blijft binnen de wereld die je kent.

Een nieuw evenwicht
De transitie naar zelforganisatie is langdurig en ingewikkeld. Als kunstenaars zijn wij vooral geïnteresseerd in de openheid waarmee mensen zo’n proces van verandering met onbekende uitkomst instappen. Dat is spannend. Zo spannend dat veel mensen de neiging hebben acuut op de rem te gaan staan. Toch is openheid de voorwaarde om samen het proces in te gaan; hoe groter de openheid, hoe groter de kans om tot een goede nieuwe situatie te komen waarin iedereen zich kan vinden. Het gaat voor mij om de wil er sámen uit te komen; vertrouwen, samenwerking, naar elkaar luisteren en elkaar respecteren. Met elkaar een nieuw evenwicht vinden, een verbeterde versie van de oude situatie!

Kunst is in staat mensen mee te nemen naar een wereld die ze niet kennen, roept vragen op, is soms confronterend en een andere keer juist speels of humoristisch. Kunst zet aan tot discussie, brengt nieuwe inzichten en zorgt voor nieuwe ervaringen. Kunst laat mensen buiten de bestaande kaders denken. Ons beeldend object Rolling Together stelt mensen fysiek in staat samen te werken aan een nieuw evenwicht. Het vraagt mensen deel te nemen, samen onderdeel te worden van het kunstwerk en zich bewust te worden van het gewicht en de openheid die zij zelf naar de transitie meenemen.

Wij bieden op verzoek ook een workshop aan met dit object.